HR Advies


Professionele invulling HR activiteiten

Veranderingen in markt hebben een effect op de professionele invulling van HR activiteiten binnen organisaties. Grotere betrokkenheid van medewerkers en het behalen van betere resultaten zijn hierbij van essentieel belang. Dit kan op veel manieren gebeuren, bijvoorbeeld door:

Het HR beleid in een organisatie, verankert in de uitvoering en strategie, bepaalt de mate van betrokkenheid van uw medewerkers. Beleid alleen is niet voldoende. De samenhang binnen het beleid, de inrichting hiervan en de borging in de organisatie zijn verantwoordelijk voor het resultaat.

Ik ondersteun organisaties op het gebied van personeelsmanagement, zowel op tactisch/operationeel niveau (ook interim en vervangingen), als op strategisch niveau.

 

Human Resource Management, van introductieprogramma tot exitinterviews

In de huidige maatschappij is er bij organisaties steeds meer behoefte aan tactisch/operationeel personeelsmanagement, dat de combinatie maakt tussen uitvoering en strategie en daarop proactief anticipeert. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen de organisatie kant als de personele kant van het integrale personeelswerk. In de juiste samenhang wordt het beste uit de organisatie gehaald met de mensen die de organisatie vormen.

Daarnaast is er ook behoefte aan strategisch HRM beleid dat aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op veranderingen in de omgeving van de organisatie en kan het personeelsbeleid mee ontwikkelen met deze organisatie doelstellingen. Een HRM-beleidsplan, gecombineerd met een HR-jaarplan kan helpen om uw personeelsbeleid mede richting en vorm te geven. De diverse instrumenten, processen en procedures en de implementatie hiervan is een logische vervolgstap. Interventies voor borging en transfer horen hier vanzelfsprekend bij. 

Talentmanagment, interventies

Bij talentmanagement gaat het erom dat de aanwezige talenten in uw organisatie bekend zijn, dat ú in beeld hebt welke talenten u op korte, middellange en langere termijn nodig hebt en hoe u dat gaat bereiken. Als dat in kaart is gebracht, is het belangrijk om daaraan de interventies vast te stellen voor zowel individuele ontwikkeling als groepsontwikkeling.

Performance Management  en HR Jaarplan

Performance Management is het systematisch vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen. Kritische succes- en prestatie-indicatoren maken deze vertaling inzichtelijk en meetbaar. Door het monitoren en evalueren van de diverse processen krijgen organisaties inzicht in de inspanningen die ze leveren en de opbrengsten. De Balanced Scorecard is een uitstekend managementinstrument voor het operationaliseren van de strategische visie op alle organisatieniveaus. Dit gebeurt door middel van doelen, kritische succesfactoren, prestatie-indicatoren, normen en verbeteracties. Deze zijn over vier perspectieven verdeeld: financieel, klanten, processen, leer en groei. De uitwerking van Performance Management in een HR jaarplan helpt de organisatie in haar ontwikkeling en groei. 

Diversiteitsbeleid

Diversiteit is het (h)erkennen van verschillen en overeenkomsten tussen mensen en (h)erkennen dat deze verschillen en overeenkomsten in de omgang met elkaar een maatschappelijke betekenis krijgen. Kenmerken op basis waarvan mensen verschillen en overeenkomen, bepalen de sociale identiteit. Niet één perspectief en niet één dimensie is bepalend. Met iedere beweging of kijkrichting ontstaat een ander beeld, een ander perspectief. Afhankelijk van de situatie en de onderlinge omgang met elkaar, worden verschillen en overeenkomsten in eigenheid en (machts)positie ervaren. Terwijl in een organisatie in dit kader met name de kracht zit in het verschil, het herkennen en erkennen van verschillen en hiervan gebruik maken in positieve zin.

 

Zonnebloemen