HR Jaarplan

Een HR Jaarplan is afgestemd op de strategische doelstellingen van een organisatie. Deze strategische doelstellingen worden doorvertaald naar een HR jaarplan. De resultaten van dit jaarplan worden elk in een proces verankerd. De diverse HR instrumenten, – processen en – procedures en de implementatie hiervan is een logische vervolgstap.

Performance Management (PM) is onderdeel van het succesvol uitvoeren van een HR Jaarplan. Het gaat erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van het rendement van de organisatie wordt gerealiseerd. Voor de inrichting en uitvoering van Performance Management zijn verschillende methodieken voorhanden om een HR Jaarplan vorm te geven. Dat varieert van onder meer van de Balanced Scorecard (BSC) van Kaplan en Norton tot de Total Performance Scorecard Cyclus van H. Rampersad. De BSC is een uitstekend managementinstrument voor het operationaliseren van de strategische visie van een organisatie op alle organisatieniveaus. De BSC heeft als doel het in balans brengen van succesbepalende factoren van een organisatie gericht op deze visie. Het succes wordt mede bepaald door het breed uitdragen van deze visie door alle belanghebbenden en het onderbouwen hiervan met doelstellingen.

De uitwerking van Performance Management in een HR jaarplan helpt de organisatie in haar ontwikkeling en groei.