Boekrecensie (door Bernadette van de Laak)

Op zoek naar complementaire teams in

Diversiteit als uitdaging

door Ralf Knegtmans 

Dominee Jesse Jackson, Voormalig presidentskandidaat en vroege voorvechter van diversiteit
“Each is very identifiable and adds to the texture and a better result’

Een mooie start! Een heldere en sprekende uitspraak dat iets zegt over hoe bijzonder elk individu eigenlijk is maar ook wat ieders toegevoegde waarde kan zijn. De lijn in het boek gaat over de uniciteit van mensen, hoe ze van elkaar verschillen en tegelijkertijd hoe ze door diversiteit complementair aan elkaar kunnen zijn. Volgens de definitie van Knegtmans draait het bij diversiteit in essentie om alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen en waarin ze elkaar kunnen aanvullen. Maar wat maakt het nou, dat diversiteit zo belangrijk is? En hoe komt het dan, dat het vaak niet zo goed uit de verf komt dan men graag zou willen?

Het boek begint met een toelichting op wat diversiteit is, wat de winst is van diversiteit en wat de voor- en nadelen hiervan kunnen zijn. In deel II van het boek gaat het vooral om de soorten diversiteit, waarbij het boek zich vooral richt op leeftijd, geslacht en cultuur, omdat dat het meeste voorkomt bij bedrijven. Wat in dit hoofdstuk aanspreekt is de multigeneratie workforce. Knegtmans gaat hier in op de impact die generaties hebben op de talentmanagement-strategie en kijkt hij naar de mogelijkheden om een generatiediverse productieve organisatie te creëren. In deel III van het boek, Tips voor divers talent, geven succesvolle managers uit de behandelde categorieën hun belangrijke tips. Voor bedrijven met diversiteitambities is deel IV van het boek geschreven. De trend die het boek aangeeft is om te zoeken naar en implementeren van complementaire teams op basis van competenties, persoonlijkheden en inzichten in plaats van te zoeken naar talent op zichzelf.

Naast uitgebreide theorie komt vooral de praktijk aan het woord. Niet alleen in quotes en interviews, maar ook onderzoeken ondersteunen het verhaal. Daardoor is er een nauwe koppeling met de theoretische achtergrond en de opinies, visies en ervaringen vanuit bedrijven. Er wordt veel aandacht besteed aan best practises en worden tips en valkuilen toegelicht. Het boek heeft een plezierige leesstijl met een duidelijke opbouw.

Diversiteit is niet vanzelfsprekend. Mensen neigen naar een voorkeur voor werken in homogene groepen. Ook hebben ze vaak een bepaalde weerstand tegen verandering. Mensen zitten vaak vast aan vooringenomenheid en onbewust handelen. Patronen in mensen en organisaties zijn meer ingesleten dan je bij jezelf zou vermoeden. In het boek wordt verwezen naar een online onderzoek bij Harvard om te onderzoeken hoe dat bij jezelf zit. De tips en trics uit het boek geven een call to action, de mogelijkheid om bij je eigen organisatie succesvol aan de slag te gaan.

Wat ik een beetje jammer vind is dat het boek vooral gaat over diversiteit in leeftijd, geslacht en cultuur, omdat deze onderwerpen ook in andere literatuur veelvuldig aan de orde komt. Het geheel wordt wel goed onderbouwd en geeft handvatten om er als organisatie succesvol mee aan de slag te kunnen gaan. In een volgende publicatie zal door Knegtmans meer aandacht worden besteed aan andere diversiteitonderwerpen, waardoor het onderwerp diversiteit wat meer als een geheel wordt behandeld. Ik kijk uit naar zijn volgende boek!

Over het boek

Titel                      : Diversiteit als uitdaging – De zin en onzin van divers talent
Auteur                 : Ralf Knegtmans
Uitgeverij            : Boom – Amsterdam – 2010
ISBN                     : 978-90-8506-926-3
Prijs                      : € 22,50 (www.Boom.nl)

Over de auteur

Ralf Knegtmans is partner en mede-eigenaar van De Vroedt & Thierry. De laatste jaren levert hij als columnist een bijdrage aan Manager & Literatuur, Business News Radio, Management Team, de Financiële telgraaf en FD.
Eerder verscheen van zijn hand het boek Toptalent, dat door uitgeverij Boom werd uitgegeven.Knegtmans studeerde rechten in Amsterdam. Ook volgde hij Bedrijfskunde aan de Business Universiteit Nyenrode en Marketing aan het IMD te Lausanne.

Gepubliceerd in P&O Actueel, nummer 1/2, februari 2011

Tagged with: