Kritische succes- en prestatie indicatoren

Performance Management is het systematisch vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen. Kritische succes- en prestatie indicatoren maken deze vertaling inzichtelijk en meetbaar.

Door het monitoren en evalueren van de diverse processen krijgen organisaties inzicht in de inspanningen die ze leveren én de opbrengsten.

Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een uitstekend managementinstrument voor het operationaliseren van de strategische visie op alle organisatieniveaus. Dit wordt vertaald in een HR Jaarplan waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • Doelen
  • Kritische succesfactoren
  • Prestatie-indicatoren,
  • Normen en verbeteracties.

Financieel, klanten, processen, leer en groei

Deze zijn over vier perspectieven verdeeld: financieel, klanten, processen, leer en groei. De uitwerking van Performance Management in een HR jaarplan helpt de organisatie in haar ontwikkeling en groei.