Aanwezige talenten in kaart brengen

Bij talentmanagement gaat het erom dat de aanwezige talenten in uw organisatie bekend zijn, dat u in beeld hebt welke talenten u op korte, middellange en langere termijn nodig hebt en hoe u dat gaat bereiken.

Ontwikkelingsrichtingen – groep en individu

Als dat in kaart is gebracht, is het belangrijk om daaraan de ontwikkelingsrichtingen vast te stellen voor zowel individuele ontwikkeling als groepsontwikkeling.

Inrichten en uitvoeren talentmanagement

Bij de inrichting van talentmanagement enĀ het (doen) uitvoeren van interventiesĀ is het belangrijk om de borging hiervan in te richten. Alleen dan zal talentmanagement succesvol kunnen zijn.