Strategisch HRM beleid

Human Resource Management, van introductieprogramma’s tot exitinterviews.

In de huidige maatschappij is er bij organisaties steeds meer behoefte aan tactisch/operationeel personeelsmanagement, dat de combinatie maakt tussen uitvoering en strategie en daarop proactief anticipeert. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen de organisatie kant als de personele kant van het integrale personeelswerk. In de juiste samenhang wordt het beste uit de organisatie gehaald met de mensen die de organisatie vormen.

Personeelsbeleid reageert op veranderingen

Hierdoor kan ingespeeld worden op veranderingen in de omgeving van het bedrijf en kan het personeelsbeleid mee ontwikkelen met deze organisatie doelstellingen. Een HRM beleidsplan, gecombineerd met een HR jaarplan kunnen helpen om uw HRM-richting vorm te geven. De diverse instrumenten, processen en procedures en de implementatie hiervan is een logische vervolgstap.

Van HRM beleid naar HR jaarplan

Bij de inrichting van uw HRM beleid, het maken van de vertaalslag naar een HR jaarplan, de ontwikkeling van de nodige processen en tools en de implementatie hiervan zijn borging en transfer hiervan binnen uw organisatie een van de krititsche succesfactoren.

Lees mijn publicatie over Performance management en HR jaarplan ┬╗