Ontwikkeling

Aansluiten bij de organisatiedoelen

Het ontwikkelen van organisaties en hun medewerkers is van levensbelang in een snel veranderende markt. Als medewerkers niet meer aansluiten bij de doelen van de organisatie, wordt elke kans gemist. Bevlogen medewerkers hebben hier een belangrijke rol in. Bevlogen medewerkers werken met passie en energie en leveren betere prestaties. Meer werkplezier en voldoening voor de medewerker, goede prestaties voor de organisatie en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de klant leveren een klassieke win-winsituatie op.

Interventies

Onderzoek wijst uit dat 50% van bevlogenheid bij medewerkers wordt bepaald door werkgerelateerde factoren. Dat betekent dat deze bevlogenheid kan worden beïnvloed! Daar hebben zowel werkgevers als werknemers beiden een rol in. Om dit klimaat van bevlogenheid te stimuleren is het belangrijk dat vanuit de werkgever de mogelijkheden voor meer werkplezier wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Dit vraagt een visie op leiderschap die het mogelijk maakt om op alle niveaus binnen de organisatie de vertaalslag te maken van de organisatiestrategie, visie en missie naar niet alleen wat en hoe er iets moet gebeuren, maar vooral ook waarom het moet gebeuren en wat de bijdrage van elke medewerker hieraan is. Zingeving is een belangrijke energiebron in het werk.

Als werkgever kan je de veranderende omgeving benutten om meer aandacht te hebben voor de medewerker zelf, zijn of haar werkzaamheden in relatie tot de organisatiedoelstellingen evenals het ontdekken en ontwikkelen van de talenten die daarbij zitten. Het continu ontwikkelen van medewerkers, dat mede gebaseerd is op het realiseren van de organisatiedoelstellingen, leidt tot een persoonlijk resultaat van de medewerkers. Dit persoonlijke resultaat vertaalt zich vervolgens in het verbeteren van het organisatieresultaat.

Voor het ontwikkelen van medewerkers worden diverse korte en langdurige interventies ingezet. Deze interventies, die kunnen variëren van kortdurende workshops tot de ontwikkeling en implementatie van complete leergangen of leiderschapsprogramma’s, worden op maat in company aangeboden. De lesstof wordt afgestemd op zowel de strategie, als op de processen en procedures van de organisatie.