Van strategie, naar inrichting, uitvoering en borging

Strategisch HRM beleid

Human Resource Management, van introductieprogramma’s tot exitinterviews.

In de huidige maatschappij is er bij organisaties steeds meer behoefte aan tactisch/operationeel personeelsmanagement, dat de combinatie maakt tussen uitvoering en strategie en daarop proactief anticipeert. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen de organisatie kant als de personele kant van het integrale personeelswerk. In de juiste samenhang wordt het beste uit de organisatie gehaald met de mensen die de organisatie vormen.

Personeelsbeleid reageert op veranderingen

Hierdoor kan ingespeeld worden op veranderingen in de omgeving van het bedrijf en kan het personeelsbeleid mee ontwikkelen met deze organisatie doelstellingen. Een HRM beleidsplan, gecombineerd met een HR jaarplan kunnen helpen om uw HRM-richting vorm te geven. De diverse instrumenten, processen en procedures en de implementatie hiervan is een logische vervolgstap.

Van HRM beleid naar HR jaarplan

Bij de inrichting van uw HRM beleid, het maken van de vertaalslag naar een HR jaarplan, de ontwikkeling van de nodige processen en tools en de implementatie hiervan zijn borging en transfer hiervan binnen uw organisatie een van de krititsche succesfactoren.

Lees mijn publicatie over Performance management en HR jaarplan »

Performance Management

Kritische succes- en prestatie indicatoren

Performance Management is het systematisch vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen. Kritische succes- en prestatie indicatoren maken deze vertaling inzichtelijk en meetbaar.

Door het monitoren en evalueren van de diverse processen krijgen organisaties inzicht in de inspanningen die ze leveren én de opbrengsten.

Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een uitstekend managementinstrument voor het operationaliseren van de strategische visie op alle organisatieniveaus. Dit wordt vertaald in een HR Jaarplan waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • Doelen
  • Kritische succesfactoren
  • Prestatie-indicatoren,
  • Normen en verbeteracties.

Financieel, klanten, processen, leer en groei

Deze zijn over vier perspectieven verdeeld: financieel, klanten, processen, leer en groei. De uitwerking van Performance Management in een HR jaarplan helpt de organisatie in haar ontwikkeling en groei.