Diversiteitsbeleid

Op zoek naar de kracht van het verschil

De letterlijke betekenis van het woord diversiteit is verscheidenheid. Wanneer een organisatie stelt dat zij meer diversiteit in het personeelsbestand wilt, betekent dat over het algemeen dat er meer verscheidenheid binnen haar organisatie moet komen.

Verscheidenheid vanuit verschillende perspectieven

Diversiteit kan vanuit verschillende perspectieven worden benaderd. Vaak wordt het vanuit fysiek perspectief benaderd. Dan gaat het vooral om elementen als geslacht, leeftijd/generatie, ras, fysieke en mentale capaciteiten. Ook komt bij de inrichting van diversiteitsbeleid regelmatig het cultureel perspectief aan bod, zoals etnische achtergrond, seksuele voorkeur, genoten opleiding, geloof, leefstijl, migratiestatus, taalvaardigheid en dergelijke. Het functioneel perspectief (zoals denken, leren, informatieverwerking, respectvol handelen en communicatie) evenals het historisch perspectief (familiegeschiedenis, toekomstperspectieven en politieke voorkeur) zijn minder gekozen onderwerpen voor de inrichting van diversiteitsbeleid.

Normbesef

Bij de ontwikkeling van diversiteitbeleid gaat het om de ontwikkeling van normbesef (bewustwording) binnen een organisatie ten aanzien van diversiteit. Het gaat om het (h)erkennen van verschillen en overeenkomsten tussen mensen en (h)erkennen dat deze verschillen en overeenkomsten in de omgang met elkaar een maatschappelijke betekenis krijgen.

Resultaat

Resultaat hiervan zou uiteindelijk kunnen zijn het verhogen van medewerkertevredenheid, het verlagen van faalkosten en uiteindelijk met elkaar meer geld verdienen.

Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het instromen en ontwikkelen van talenten en het creëren van een kleurrijke organisatie. Met andere woorden: optimaal gebruik maken van alle talenten op de arbeidsmarkt en daarmee zorgdragen voor een betere aansluiting  op de Nederlandse beroepsbevolking. Door deze samenhang wordt een samenspel van talenten en visies gecreëerd hetgeen kan bijdragen aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit, het verlagen van ziekteverzuim en uiteindelijk verhogen van het resultaat van de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *