Passie, energie, prestatie. De kracht van werken met bevlogenheid

Het hebben van een baan die aansluit bij je passie, waarin je eigen talenten kan inzetten en waar je energie van krijgt, maakt gelukkig. Mensen die op deze manier werken zijn enthousiast over wat ze doen, zijn betrokken bij het werk en de organisatie en gaan er helemaal in op. De Romeinse filosoof en staatsman Seneca (5 v.C. – 65 n.C). zei hierover: “geen dag is lang voor iemand die werkt”. En dat is precies hoe bevlogen medewerkers hun werk ervaren. Bevlogen medewerkers werken met passie en energie. Zij zijn betrokken bij de organisatie, beleven meer werkplezier, zijn energiek en enthousiast en bewaren een goede balans tussen werk en privé. 

Binnen deze context is het belangrijk om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te benaderen vanuit sociale innovatie. Sociale innovatie is het samenspel tussen dynamisch management met een frisse blik op organisatieontwikkeling, het flexibel organiseren vanuit processen en slimmer werken door medewerkers. In deze samenhang wordt meer resultaat voor de organisatie en meer bevlogenheid en werkplezier voor de medewerkers gerealiseerd. Dit betekent niet alleen de ontwikkeling van talenten van medewerkers en het bundelen van deze krachten, maar ook onder meer aandacht voor leiderschapsstijlen en –ontwikkeling evenals de organisatiecultuur. 

Werk is voor velen ook een noodzakelijke manier om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is steeds meer een way of life, leven en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werk wordt ook steeds persoonlijker, er is als het ware sprake van een versmelting tussen werk en privé. Mensen willen dat hun persoonlijke bijdrage er toe doet, werk zal hierdoor steeds meer een bijdrage leveren voor anderen. Maar werk kan en moet vooral ook leuk zijn, voldoening leveren en bovenal de mogelijkheid bieden om eigen talenten te ontplooien.

Onderzoek

De afgelopen jaren is er veel internationaal onderzoek gedaan naar wat de kracht van bevlogenheid bij medewerkers is. Zowel voor de wetenschap als het management is een belangrijke vraag wat bevlogenheid concreet oplevert. Wetenschappelijk onderzoek laat een aantal interessante uitkomsten zien. Organisaties met meer bevlogen medewerkers onderscheiden zich van anderen op een aantal belangrijke punten. Dit vertaalt zich in meer omzet, een hogere winstgevendheid en stijging van klanttevredenheid en loyaliteit. Ook is bevlogenheid positief gerelateerd aan gezondheid. Bevlogen medewerkers zijn minder vaak ziek dan niet bevlogen medewerkers.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat bevlogenheid vergroot kan worden door de organisatiecultuur, door de invloed die managers vanuit leiderschap hebben op hun teams, en natuurlijk ook de invloed die de medewerker zelf heeft. Organisaties en managers die hun medewerkers uitdaging en werkplezier bieden, en daarmee de bevlogenheid van medewerkers stimuleren, zijn een aantrekkelijke werkgever. Werken aan bevlogenheid geeft organisaties de kans om hét verschil te maken.

Waar gaat het boek over?

Het boek Passie, energie, prestatie gaat over de kracht van werken met bevlogenheid. We gaan in op wat bevlogenheid is en hoe het werkt. Zowel managers als medewerkers krijgen inzicht in hoe zij zelf gericht kunnen werken aan het behouden en vergroten van passie en energie in het werk. Elk hoofdstuk verbindt theorie aan de praktijk, maakt gebruik van wetenschappelijke- en managementinzichten en wordt afgesloten met een praktijkcase. Met de praktijkcases delen we de successen van organisaties die werken aan bevlogenheid.

Een van de praktijkcasussen is van het online opleidingsinstituut HEMA academie. Bij dit opleidingsinstituut begint de bevlogenheid al bij het werving & selectieproces. Er wordt niet alleen gekeken naar de vakkennis, maar ook of iemand enthousiast en trots is op het werk dat hij of zij doet. Ook heeft men bij de HEMA academie veel aandacht voor autonomie in het werk. De werkzaamheden worden afgestemd op waar iemand goed in is, waardoor met passie en energie zowel het persoonlijk als het bedrijfsresultaat wordt bereikt.

Een andere praktijkcase is van de Koninklijke Auris Groep, een organisatie die onderwijs en zorg biedt aan mensen met een auditieve en communicatieve beperking. Auris heeft er gericht voor gekozen om vanuit het programma Werken aan Bevlogenheid de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te verhogen. Dat heeft zij gedaan door het aanbieden van gerichte workshops, waarin deelnemers handvatten hebben gekregen om hun baan leuker te maken en dit beter aan te laten sluiten bij hun eigen kracht en talenten. Met het programma Werken aan Bevlogenheid hebben deelnemers met een frisse blik op het werk hun passie voor het vak opnieuw kunnen ervaren en een centrale plek in hun werk kunnen geven.

Ik verzorg lezingen, workshops en trainingen over PASSIE, ENERGIE, PRESTATIE, duurzame inzetbaarheid en werkplezier.

Meer weten? Neem gerust contact met me op via bovenstaande knop: over Bernadette en contact.

Bevlogenheid

 

 

Het boek Passie, energie, prestatie is verkrijgbaar bij de boekhandel en via internet.

Passie, energie, prestatie, De kracht van werken met bevlogenheid

Door: Bernadette van de Laak en Jessica van Wingerden

Nederlandstalig | Gebonden, hardcover, 160 blz.

Pearson Benelux | 1e druk, 2012 | EAN: 9789043025997