Wegwijzer Gezondheidszorgberoepen en -Opleidingen

Onder redactie van B.G.J. Kreeftmeijer (Bernadette van de Laak) et al.

 

Wegwijzer Gezondheidszorgberoepen en -Opleidingen

In 289 pagina’s worden 68 beroepen en hun opleidingswegen beschreven. Het gaat daarbij niet alleen om verplegende en verzorgende beroepen, maar onder meer ook om meer medisch assisterende of technische beroepen, psychologische en sociaal agogische beroepen, paramedische en medische beroepen.

Deze wegwijzer hoopt in een behoefte te voorzien bij schooldecanen, scholieren en hun ouders/verzorgers, beroepskeuzeadviseurs en andere belangstellenden, om op een snelle en efficiënte manier informatie te verschaffen over gezondheidszorgberoepen en –opleidingen.

 

 

Uitgegeven door:

AWOZ, Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen, 1994