Van strategie, naar inrichting, uitvoering en borging

Strategisch HRM beleid

Human Resource Management, van introductieprogramma’s tot exitinterviews.

In de huidige maatschappij is er bij organisaties steeds meer behoefte aan tactisch/operationeel personeelsmanagement, dat de combinatie maakt tussen uitvoering en strategie en daarop proactief anticipeert. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen de organisatie kant als de personele kant van het integrale personeelswerk. In de juiste samenhang wordt het beste uit de organisatie gehaald met de mensen die de organisatie vormen.

Personeelsbeleid reageert op veranderingen

Hierdoor kan ingespeeld worden op veranderingen in de omgeving van het bedrijf en kan het personeelsbeleid mee ontwikkelen met deze organisatie doelstellingen. Een HRM beleidsplan, gecombineerd met een HR jaarplan kunnen helpen om uw HRM-richting vorm te geven. De diverse instrumenten, processen en procedures en de implementatie hiervan is een logische vervolgstap.

Van HRM beleid naar HR jaarplan

Bij de inrichting van uw HRM beleid, het maken van de vertaalslag naar een HR jaarplan, de ontwikkeling van de nodige processen en tools en de implementatie hiervan zijn borging en transfer hiervan binnen uw organisatie een van de krititsche succesfactoren.

Lees mijn publicatie over Performance management en HR jaarplan »

Interventies

Ontwikkelen om bij te blijven

Het ontwikkelen van organisaties en haar medewerkers is van levensbelang in een snel veranderende markt. Als medewerkers niet meer aansluiten bij de doelen van de organisatie, wordt elke kans gemist.  Het continu ontwikkelen van medewerkers, mede op basis van de organisatiedoelstellingen, leidt uiteindelijk tot persoonlijk resultaat binnen de organisatie. Dit persoonlijk resultaat vertaalt zich in het verbeteren van het resultaat van organisaties.

Incompany

Voor het ontwikkelen van medewerkers worden diverse korte en langdurige interventies ingezet. Deze interventies, die kunnen variëren van de ontwikkeling en implementatie van complete leergangen tot workshops, worden op maat incompany aangeboden. De lesstof wordt afgestemd op zowel de strategie, als op de processen en procedures van de organisatie.

Talentmanagement

Aanwezige talenten in kaart brengen

Bij talentmanagement gaat het erom dat de aanwezige talenten in uw organisatie bekend zijn, dat u in beeld hebt welke talenten u op korte, middellange en langere termijn nodig hebt en hoe u dat gaat bereiken.

Ontwikkelingsrichtingen – groep en individu

Als dat in kaart is gebracht, is het belangrijk om daaraan de ontwikkelingsrichtingen vast te stellen voor zowel individuele ontwikkeling als groepsontwikkeling.

Inrichten en uitvoeren talentmanagement

Bij de inrichting van talentmanagement en het (doen) uitvoeren van interventies is het belangrijk om de borging hiervan in te richten. Alleen dan zal talentmanagement succesvol kunnen zijn.